ماه عسل

  اين که زوج پس از جشن عروسي راهي يک سفر دو نفره شوند در ميان ما ايرانيان رسم ديرين نبوده مسافرت ماه عسل نيز از غرب به مراسم ازدواج ايراني راه يافته و ماندگار شده است.

   اما در حال حاضر اين رسم بسیار فراگير شده و مورد پذيرش اکثر مردم ایران است. يکي از دلايل پذيرفتن و همه گير شدن اين شيوه نياز به پناه بردن عروس و داماد  به يک خلوت زيبا ودل نشین در پي آن همه هياهوو شور و غوغاي مراسم آغاز زندگي مشترک است.به ويژه که در دنياي  امروز و زندگي هاي آپارتمان نشيني اين خلوت دلخواه به سختي در خانه جديد زوج ها فراهم مي شود.

  مجله جشن عروسی سعی بر این دارد تا مطالب بسیار مفیدی را در این زمینه در اختیار عروس و داماد های عزیز قرار دهد تا با کسب این اطلاعات مفید بتوانند برنامه مناسبی را برای ماه عسل خود داشته  و رضایت و خشنودی هم دیگر براورده نمایند .