فینگر فود

 فینگر فود  که با استفاده از آن، قبل سرو شام و یا در انتهای جشن عروسی از مهمانان پذیرایی می ‎شود. این غذای انگشتی ، شکل تزئین شده ای هست که زیبایی خاصی را به پذیرایی مجلس عروسی می دهد.

فینگر فود یا غذای انگشتی می تواند در کنار میوه و شیرینی، غذای عروسی، دسر، نوشیدنی و ... جز خوراکی های پذیرایی از مهمانان عروسی باشد. هنگام برگزاری جشن عروسی هر چه سفره پذیرایی از مهمان ها، رنگین تر و متنوع تر باشد، شب عروسی تعداد بیشتری از مهمان ها راضی خواهند بود چون در آن صورت برای هر سلیقه ای امکان لذت بردن از امکانات پذیرایی فراهم می شود.

البته در این میان هر چه چیدمان میز پذیرایی بهتر و زیباتر باشد و از ظروف بهتر و خوش نقش تری استفاده شده باشد، اهمیت این امر نزد مهمان ها هم دوچندان خواهد شد و موجب رضایت هر چه بیشتر آنها می شود.

امروزه نه تنها در کشورمان بلکه در بسیاری از کشورهای جهان از فینگرفود جهت بخشی از برنامه پذیرایی جشن ازدواج استفاده می شود.